ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສອບເສັງຊີງທຶນການສຶກສາ
浏览次数:286         发表时间:2015-7-15 12:31:26     I.         ຈຸດປະສົງຂອງການສອບເສັງ: ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາຂອງລາວ ໄດ້ມີທາງເລືອກ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ.

II.      ປະເພດທຶນການສຶກສາ: ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍປະເພດ ຕາມຜົນຄະແນນຂອງການສອບເສັງ ຄັດເລືອກຕົວຈິງ ດັ່ງນີ້:

ທຶນປະເພດ A: ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາເພື່ອໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ ສປ ຈີນ ໂດຍກົງ, ທຶນປະເພດນີ້ແມ່ນສາມາດຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ດ້ວຍການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຮຽນກຽມພາສາຈີນ 1 ປີ ແລະ ຮຽນວິຊາສະເພາະລະດັບປະລິນຍາຕີ 4 ປີ. ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ ນັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ເສັງໃຫ້ຜ່ານທຸກໆວິຊາ, ຖ້າເສັງຕົກແມ່ນຈະຖືກໂຈະການໃຫ້ທຶນ, ພາຍຫຼັງລົງທະບຽນຮຽນຄືນ ແລະ ເສັງຜ່ານໝົດແລ້ວ ຈະສາ ມາດໄດ້ຮັບທຶນປະເພດນີ້ຕໍ່ໄປ.

ທຶນປະເພດ B: ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ດ້ວຍການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ (100%) ໃນການຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 1 ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ທຶນປະເພດ C: ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ດ້ວຍການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ (50%) ໃນການຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 1 ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ທຶນປະເພດ D: ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບທຶນຮຽນບໍາລຸງພາຈີນ ດ້ວຍການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ 1 ເທີມ ຢູ່ສູນບໍາລຸງພາສາຈີນຂອງມະຫາວິທະຍາ ໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະເລີ່ມເປີດຮຽນໃນຄັ້ງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2015. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນປະເພດນີ້ ຕ້ອງຖືໜັງສືຕອບຮັບ ຈາກທາງໂຮງຮຽນມາພ້ອມ ເພື່ອລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ. ທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ສາມາດໂອນໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໄດ້.

III.   ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ: ສັນຊາດລາວ, ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ມໍ 7); ຈົບຊັ້ນກາງ; ຊັ້ນສູງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

IV.   ຄ່າລົງທະບຽນເສັງ: 50,000 ກີບ (ຫ້າສິບພັນກີບ), ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາລົງທະບຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແມ່ນກໍານົດໃຫ້ຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນວັນທີ 4 ສິງຫາ 2015.

V.      ຮູບແບບການລົງທະບຽນ: ລົງທະບຽນທີ່ຫ້ອງການຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ ຫຼື ລົງທະບຽນທາງ Online.

VI.   ເອກະສານປະກອບ: ສໍາເນົາໃບປະກາດ ຫຼື ບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງ (ສໍາລັບນັກຮຽນຈົບ ມ 7 ໃໝ່); ໃບຄະແນນ; ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ; ຮູບຂະ ໜາດ 3 x 4 ຈໍານວນ 3 ໃບ. (ຜູ້ສະໝັກສາມາດ ດາວໂຫຼດ ເອົາແບບຟອມ ຢູ່ເທິງເວັບໄຊ ຂອງໂຮງຮຽນ, ຂຽນຂໍ້ມູນລົງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ; ສະແກັນແບບຟອມ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານປະກອບທັງໝົດ ແລ້ວສົ່ງໄປຍັງທີ່ຢູ່ ອີເມລ ຂອງໂຮງ, ຂໍໃຫ້ລະບຸຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງຜູ້ສະໝັກໃສ່ໃນຫົວຂໍ້ຂອງ ອີເມລ ຢ່າງລະອຽດດ້ວຍ).

VII. ວັນເວລາຮັບລົງທະບຽນ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015 ເຖິງ 02 ສິງຫາ 2015.

VIII.  ວິຊາສອບເສັງ ມີ 3 ວິຊາຄື: ຄະນິດສາດ; ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ; ພາສາຕ່າງປະເທດ ( ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ ແມ່ນເລືອກເສັງໄດ້ແລ້ວແຕ່ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ສອບເສັງ).

IX.        ວັນຮັບບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງ ແລະ ກວດເບິ່ງຫ້ອງເສັງ: ວັນທີ 8 – 9 ສິງຫາ 2015.

X.           ວັນເວລາສອບເສັງ: ວັນທີ 10-11 ສິງຫາ 2015.

XI.        ບ່ອນຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ: ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ລະອຽດໃຫ້ເບິ່ງທີ່ບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງເປັນຫຼັກ).

ໝາຍເຫດ: ເວລາເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງນັກຮຽນຢ່າງເປັນລະບຽບ, ຖືບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງ; ຖືບັດປະຈໍາຕົວ; ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ.

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ພົວພັນສອບຖາມໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ທີ່ຢູ່: ເຮືອນເລກທີ 108, ໜ່ວຍ 24, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

    (ໃກ້ກັບໂຮງໝໍ ມິດຕະພາບ 150 ຕຽງ)

ໂທລະສັບ: 021-563060

ມືຖື: 020-52503260; 56568668; 29249888; 22302626.

E-mail / Facebook: soochowunivinlaos@gmail.com

Wechat: soochouniv

Website: http://laowo.suda.edu.cn

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2015

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ

 

oil painting wholesale, handmade oil painting
友情链接: 中国大学     苏州园林     著名网站     搜素引擎     软件专区
苏大导航: 苏大首页     教务处     学生处     图书馆     博物馆     国际合作交流处
商学院     苏大发文     网关登录     网络中心     苏大黄页     电子邮件

Copyright © 老挝苏州大学 2012, All Rights Reserved 苏州市十梓街1号 组织策划:老挝苏州大学办公室
推荐使用IE7.0以上浏览器,1024*768分辨率访问本网站