ແຈ້ງການ
浏览次数:319         发表时间:2015-8-17 23:29:09     ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການສອບເສັງຊີງທຶນການສຶກສາ ແລະ ຄັດເລືອກນັກສຶກສາ

ເຂົ້າຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ປະຈໍາສົກປີ 2015-2016

ເຖິງ: ບັນດາທ່ານ; ນ້ອງນັກຮຽນ;​ ນັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ ແລະທຸກໆຊັ້ນຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມລາວ.

ກ່ຽວກັບການສອບເສັງຊີງທຶນການສຶກສາ ເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຢູ່ ສປ ຈີນ ແລະ ຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2015-201ໃນການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງທັງໝົດ 97 ຄົນ, ມີໜ້າເຂົ້າເສັງຕົວຈີງ 84 ຄົນ. ການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຄັ້ງວັນທີ 10-11 ສິງຫາ 2015 ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ. ການເສັງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມສະເໝີພາບ; ເປັນທໍາ; ໂປ່ງໄສ ແລະ ມີລະບຽບຫຼັກການທີ່ເຂັ້ມງວດ. ພາຍຫຼັງເສັດສິ້ນການສອບເສັງໃນແຕ່ລະວິຊາແລ້ວ, ຄະນະກໍາມະການການສອບເສັງ ໄດ້ມີການເອົາບົດເສັງປິດໃສ່ຊອງ ແລ້ວເກັບຮັກສາເປັນຢ່າງດີ, ການກວດບົດສອບເສັງແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນການກວດແບບເປັນໝູ່ຄະນະ, ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງຄະນະກໍາມະການ ຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຜ່ານການສອບເສັງໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ມີນ້ອງນັກຮຽນຈໍານວນ 9 ຄົນ ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກ ໃນຈໍານວນທຶນ 4 ປະເພດ ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ທຶນປະເພດA: ແມ່ນສາມາດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາເພື່ອໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດຈີນໂດຍກົງ, ໂດຍຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃນການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ສປ ຈີນ.

 

ລຳດັບ

ລະຫັດຂອງຜູ້ສອບເສັງ

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ(ພາສາອັງກິດ)

1

15067

ທ້າວ ຈື້ຢ່າງ ເນັ່ງທົ່ງ

Mr. Jueyang NENGTHONG

2

15087

ທ້າວ ວິລະກອນ ພູເລືອງຫົງ

Mr. Vilakone PHOULEUANGHONG

ທຶນປະເພດ B: ແມ່ນສາມາດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ດ້ວຍການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ ໃນການຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ ປີທີ 1 ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ລຳດັບ

ລະຫັດຂອງຜູ້ສອບເສັງ

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ(ພາສາອັງກິດ)

3

15012

ທ້າວ ໄພບູນ ປັນຍາສະຫວັດ

Mr. Phaiboun PANYASAVATH

4

15042

ທ້າວ ພຸດ ສິສຸພັນ

Mr. Phoud SISOUPHANH

ທຶນປະເພດ C: ແມ່ນສາມາດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາດ້ວຍການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ (50%) ໃນການຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີປີທີ 1 ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

 

ລຳດັບ

ລະຫັດຂອງຜູ້ສອບເສັງ

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ(ພາສາອັງກິດ)

5

15041

ສນ. ຈັນສະໄໝ ຫອມພວງພັນຣ໌

Novice. Chanhsamay HOMPHOUANGPHANH

6

15068

ທ້າວ ກູ້ລີ ໄຊຢ່າງ

Mr. Koulee XAYYANG

 

ທຶນປະເພດ D: ແມ່ນສາມາດເຂົ້າຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະຈະໄດ້ຮັບທຶນເຂົ້າຮຽນບໍາລຸງພາສາຈີນ ຊຸດທີ 14 (ເລີ່ມເປີດຄັ້ງວັນທີ 02/09/2015) ຢູ່ສູນບໍາລຸງພາສາຈີນ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

ລຳດັບ

ລະຫັດຂອງຜູ້ສອບເສັງ

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ(ພາສາອັງກິດ)

7

15090

ທ້າວ ກິດຕິກອນ ແພງວິຈີດ

Mr. Kittikone PHENGVICHITH

8

15018

ນາງ ມະລິສອນ ນ້ອຍມະນີ

Ms. Malisone NOYMANY

9

15058

ທ້າວ ວັນໄຊຊົ່ງ ໜາວລໍ່ຊົງ

Mr. vanxayxiong NAOLORXIONG

 

ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ນໍານ້ອງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ທຸກໆຄົນ

ຂໍແຈ້ງມາຍັງຜູ້ທີ່ມີລາຍຊື່ໄດ້ຮັບທຶນຂ້າງເທິງ ໃຫ້ເຂົ້າໄປພົວພັນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຂົ້າຮຽນ,

ສຳລັບນັກຮຽນຄົນອື່ນໆທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສາມາດກວດເບິ່ງຜົນການສອບເສັງຂອງຕົນ ແລະ

ພົວພັນສອບຖາມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນການເຂົ້າຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ ໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ

ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ແຕ່ວັນທີ່ 18/08/2015 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17/08/2015

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ

 

 

oil painting wholesale, handmade oil painting
友情链接: 中国大学     苏州园林     著名网站     搜素引擎     软件专区
苏大导航: 苏大首页     教务处     学生处     图书馆     博物馆     国际合作交流处
商学院     苏大发文     网关登录     网络中心     苏大黄页     电子邮件

Copyright © 老挝苏州大学 2012, All Rights Reserved 苏州市十梓街1号 组织策划:老挝苏州大学办公室
推荐使用IE7.0以上浏览器,1024*768分辨率访问本网站