ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສອບເສັງຊີງທືນການສຶກສາ
浏览次数:187         发表时间:2016-7-26 11:42:24     ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສອບເສັງຊີງທືນການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ສໍາລັບນ້ອງນັກຮຽນທີ່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ພວມຊອກບ່ອນຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ມີຄວາມສົນໃຈຢາກໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດຈີນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີອີກທາງເລືອກໜຶ່ງ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າສຳລັບທຸກໆຄົນ, ໂອກາດດີໆທາງດ້ານການສຶກສາ ສຳລັບທຸກໆຄົນໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດການສອບເສັງຊີງທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກຮຽນລາວຂື້ນ ໃນເດືອນສິງຫາ 2016 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ທຶນການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

²  ທຶນປະເພດທີ ໜຶ່ງ ຄະແນນສອບເສັງສະເລ່ຍຈັດເປັນອັນດັບທີ 1 ເຖີງ ອັນດັບທີ 3 ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບທຶນຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ 1 ສົກຮຽນ(ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 10 ປີ 2016 ຫາ ເດືອນ 5 ປີ 2017)

²  ທຶນປະເພດທີ ສອງ ຄະແນນສອບເສັງສະເລ່ຍຈັດເປັນອັນດັບທີ 4 ເຖີງ ອັນດັບທີ 6 ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບທຶນຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ 1 ພາກຮຽນ(ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 10 ປີ 2016 ຫາ ເດືອນ 5 ປີ 2017)

²  ສຳລັບນັກສອບເສັງທີ່ບໍ່ຜ່ານການສອບເສັງຊິງທຶນສາມາດເຂົ້າສຶກສາໃນລະບົບຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ສປປ ລາວ. ນັກສຶກສາທີ່ສຶກສາພາຍໃນລະບົບສາມາດຊິງທຶນໄດ້ດັ່ງນີ້: ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ ນັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ສອບເສັງໃຫ້ຜ່ານທຸກວິຊາ ຄະແນນສະເລ່ຍເປັນອັນດັບທີ 1 ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບທຶນຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນສຳລັບສົກຮຽນຕໍ່ໄປ.

Ø  ວິຊາ ສອບເສັງ ມີ 3 ວິຊາຄື: ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ; ຄະນິດສາດ; ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ (ວິຊາ ພາສາຕ່າງປະເທດແມ່ນເລືອກເສັງຕາມຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ເສັງ)

Ø  ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ: ສັນຊາດລາວ; ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ມໍ 7), ຈົບຊັ້ນກາງ; ຊັ້ນສູງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

Ø  ຄ່າລົງທະບຽນ 50.000 ກີບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາລົງທະບຽນຢູ່ໂຮງຮຽນແມ່ນສາມາດຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນໄດ້ໃນມື້ສອບເສັງເລີຍກໍ່ໄດ້.

ໝາຍເຫດ: ເວລາເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງນັກຮຽນຢ່າງເປັນລະບຽບ, ຖືບັດປະຈຳຕົວສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ.

l     ນ້ອງນັກຮຽນຄົນໃດສົນໃຈ ແມ່ນສາມາດພົວພັນສອບຖາມໄດ້ ຢູ່ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ສປປ ລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມທີ່ຢູ່ ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ໂທລະສັບ: 021​ 563060         ມືຖື: 0085620-56568668 59595758 29249888 52503260 98644020

Facebook: suchowinlao   Wechat: soochouniv

Website: http://laowo.suda.edu.cn

ສະຖານທີ່: ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ໃກ້ກັບຕະຫຼາດໂພນສະຫວ່າງ)            

oil painting wholesale, handmade oil painting
友情链接: 中国大学     苏州园林     著名网站     搜素引擎     软件专区
苏大导航: 苏大首页     教务处     学生处     图书馆     博物馆     国际合作交流处
商学院     苏大发文     网关登录     网络中心     苏大黄页     电子邮件

Copyright © 老挝苏州大学 2012, All Rights Reserved 苏州市十梓街1号 组织策划:老挝苏州大学办公室
推荐使用IE7.0以上浏览器,1024*768分辨率访问本网站