ດາວໂຫຼດ ແບບຟອມສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ 报名意向表下载
浏览次数:281         发表时间:2017-6-29 10:53:12      

ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ 2017年入学考试报名表.docx

 

 

ແບບຟອມສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ

 

老挝苏州大学入学考试申请表

 

 

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

姓名

 

ຮູບຖ່າຍ

照片

ວັນ/ເດືອນ/ປີ ເກີດ

出生日期

ວັນທີ່:       ເດືອນ:       ປີ:        

ສັນຊາດ

国籍

............

ເພດ

性别

ຍິງ

ຊາຍ

ເລກບັດປະຈຳຕົວ

身份证号

 

ເບີໂທລະສັບ

电话号码

 

ທີ່ຢູ່

家庭地址

ບ້ານ:                 ເມືອງ:                  

ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ:                                                                          

ຈົບຊັ້ນ ມ.7 ທີ່ໂຮງຮຽນ

毕业高中

ໂຮງຮຽນ:                                     

ພອນສະຫວັນ

特长

 

ສາຂາທີ່ຢາກເລືອກຮຽນ

意向专业

ສາຂາພາສາຈີນ中文

ສາຂາເສດຖະສາດ ແລະ ການຄ້າສາກົນ国际经济和贸易

ສາຂາການເງິນສາກົນ金融

ສາຂາ ຄອມພິວເຕີ(IT)计算机

ໝາຍເຫດ

备注

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການມີ ຮູບ 2 ໃບ; ບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງຈົບCopy ມ.7 1 ໃບ;
ເອກະສານຢັ້ງຢືນໂຕເອງ(ພາສປອດ;ບັດປະຈຳໂຕ,ສຳມະໂນຄົວ)
Copy 1 ໃບ

 

ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຮົ່ວໄຫຼ ກະລະນາເຂົ້າມາສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໃນໂຮງຮຽນເຮົາ, ຖ້າບໍ່ສະດວກ

 ຫຼື ຢູ່ຕ່າງແຂວງທ່ານກໍ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນ(ຊື່ແລະນາມສະກຸນ,ເພດ, ອາຍຸ,ເບີໂທລະສັບ)ຂອງໂຕເອງຕາມທີ່ຢູ່ Facebook ດັ່ງນີ້: Soochow University In Lao ຂໍ້ມູນເພີ່ນເຕີ່ມຕິດຕໍ່:020-56568668

 

oil painting wholesale, handmade oil painting
友情链接: 中国大学     苏州园林     著名网站     搜素引擎     软件专区
苏大导航: 苏大首页     教务处     学生处     图书馆     博物馆     国际合作交流处
商学院     苏大发文     网关登录     网络中心     苏大黄页     电子邮件

Copyright © 老挝苏州大学 2012, All Rights Reserved 苏州市十梓街1号 组织策划:老挝苏州大学办公室
推荐使用IE7.0以上浏览器,1024*768分辨率访问本网站