ແນະນຳ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສັງເຂບ
浏览次数:2166         发表时间:2012-6-28 12:53:02     ແນະນຳ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສັງເຂບ

ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2011,ຊຶ່ງແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທໍາອິດທີ່ເປັນການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພ້ອມທັງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດທີ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປ ຈີນໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະໝູນໃຊ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳລະດັບໂລກ, ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ,ເປີດການສິດສອນພາກປົກກະ ຕິ ລະດັບປະລິນຍາຕີ; ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ,ພ້ອມທັງຈັດການເຝິກອົບ ຮົມໃນລະດັບສູງຕ່າງໆ. ສ້າງລະບົບຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນທີ່ທັນສະໄໝ,ປະຕິບັດລະບົບໜ່ວຍກິດຢ່າງຮອບດ້ານ, ໃນນັ້ນລະບົບປີການຮຽນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີແມ່ນ 4 ປີ,ລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກແມ່ນ 3 ປີ. ໃນປີ 2012 ມະຫາວິທະ ຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເລີ່ມເປີດຮັບນັກສຶກສາ, ແລະຈະເປີດຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມພາສາຈີນ.ອີງຕາມແຜນການພັດທະນາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຜ່ານການພັດທະ ນາໃນໄລຍະເວລາ10-20 ປີ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຈະສ້າງສາພັດທະນາຕົນ, ເປີດສອນຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ,ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກະ ທີ່ມີນັກສຶກສາ ທັງໝົດ 5000 ກວ່າຄົນ, ມີຫຼັກສູດການເຝິກອົບຮົມພາສາຈີນ,ເປີດສອນຫຼັກສູດທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງລາວ ເຊັ່ນ: ເສດຖະສາດ,ການບໍລິຫານ, ກົດໝາຍ, ພາສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຄອມພິວເຕີ້, ກົນຈັກ, ການຄົມມະນາຄົມທາງລົດໄຟ,ການສື່ສານເອເລັກໂທນິກ, ການແພດ ແລະ ອື່ນໆ, ທັງສ້າງໃຫ້ມີໂຮງພະ ຍາບານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະສ້າງເງື່ອນອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຮຽນພາສາຈີນ ໃຫ້ແກ່ຄົນລາວ ແລະ ຜູ້ຄົນໃນເຂດບັນດາປະເທດອາຊຽນ,ເຝິກສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີວິໄສທັດທີ່ກວ້າງໄກ; ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊຳ ນານດ້ານວິຊາສະເພາະ,ເຂົ້າໃຈທັງພາສາລາວ, ຈີນ ແລະ ອັງກິດ. ພ້ອມທັງສາມາດ ຮັບພາລະໃນວຽກງານການວິໄຈ ແລະ ການບໍລິການສັງຄົມ.ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທຳ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ສປ ຈີນ. ທັງເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສຶກສາ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ກໍຄືບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານ,ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງເວທີໃນການພົວພັນສື່ສານໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຂ້າມຊາດຂອງວິສາຫະກິດຈີນ.

oil painting wholesale, handmade oil painting
友情链接: 中国大学     苏州园林     著名网站     搜素引擎     软件专区
苏大导航: 苏大首页     教务处     学生处     图书馆     博物馆     国际合作交流处
商学院     苏大发文     网关登录     网络中心     苏大黄页     电子邮件

Copyright © 老挝苏州大学 2012, All Rights Reserved 苏州市十梓街1号 组织策划:老挝苏州大学办公室
推荐使用IE7.0以上浏览器,1024*768分辨率访问本网站