ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2011,ຊຶ່ງແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທໍ າອິດທ່ີເປັນການລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະເທດ,ໂດຍໄດ້ຮັບກ ານອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ...
more
站内搜索

ກ່ຽວກັບ ມຊລ ໂດຍຫຍໍ້


ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2011 ຊຶ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດທີ່ຕ່າງ

ປະເທດລົງທຶນໂດຍກົງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດທີ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປ ຈີນອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ ສປ ຈີນ ( ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1900 ) ມີປະຫວັດສາດໃນການລົງທຶນສ້າງຕັ້ງເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ໄດ້ລົງທຶນສ້າງຕັ້ງ ມະຫາວິ

ທະຍາໄລຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທາງມະຫາໄລຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຕ່າງໆຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພື້ນຂອງອາຊີອາຄະເນ, ຊຶ່ງມີນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີຊຸດທຳອິດໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນປີ 2012.

ເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການວາງຕົວຂອງໂຮງຮຽນ

ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂພາກພື້ນ ແລະ ເສດຖະກິດເຂດແຂວ້ນຂອງອາຊີອາຄະເນ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສຶກສາລະດັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ມີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືກັບພາຍນອກຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ດ້ວຍທ່ວງທ່າທີ່ດີ, ເປີດປະຕູສູ່ສາຍຕາຂອງໂລກ, ພະຍາຍາມກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງກໍ່ສ້າງຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃນລະດັບສູງ, ຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກທີ່ໃໝ່ສູງ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນລະດັບສູງທີ່ສຳຄັນຂອງພາກພື້ນ ນຳພາການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳອີກດ້ວຍ.

ຜ່ານການພັດທະນາໄລຍະ10-20 ປີ ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະມີການພັດທະນານັກສຶກສາເພີ່ມຂຶ້ນ ຈຳນວນ 5,000 ກວ່າຄົນ ໃນນັ້ນ, ມີນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ, ບຳລຸງພາສາຈີນ ແລະ ລະບົບຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ພ້ອມນັ້ນ ເປີດຫຼັກສູດວິຊາທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ, ສ້າງຕັ້ງໂຮງໝໍທີ່ມີຂະແໜງວິຊາຮຽນ, ພາກພື້ນ ແລະ ລັກສະນະສາກົນທີ່ເອກະລັກສີສັນສະເພາະຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ໃນອາຊີອາຄະເນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລະດັບນຳໜ້າທີ່ມີລັກສະນະສສັງລວມ.

 


ເຊື່ອມຕໍ່ ພາຍນອກ: ມະຫາວິທະຍາໄລຢຸ່ຈີນ     ສວນອຸທະຍານຊູໂຈ     ເວັບໄຊທີ່ມີຊື່ສຽງ     ຄົ້ນຫາ     ຊອບແວ
ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ ມຊລ: ໜ້າຫຼັກມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ     ບົດຄວາມມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ     ລົງທະບຽນເຂົ້າໃນເວັບໄຊ     ອີເມວ     ສະໝຸດໜ້າຄໍາມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ
ສູນອິນເຕີເນັດ     ຫ້ອງການບໍລິຫານການສຶກສາ     ຫ້ອງການນັກສຶກສາ     ຫໍສະໝຸດ     ຫໍພິພິດທະພັນ     ຫ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນ     ສະຖາບັນເສດຖະສາດ

Copyright © 老挝苏州大学 2009.1, All Rights Reserved 苏州市十梓街1号 组织策划:老挝苏州大学办公室
推荐使用IE7.0以上浏览器,1024*768分辨率访问本网站