ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2011,ຊຶ່ງແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທໍ າອິດທ່ີເປັນການລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະເທດ,ໂດຍໄດ້ຮັບກ ານອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ...
more
站内搜索

ສານຈາກອະທິການບໍດີ


ຄຳປາໄສຂອງທ່ານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ

ການພັດປ່ຽນຂອງສະຕະວັດ ຊຶ່ງຍາດໄດ້ຜົນງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ: ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈເປັນໂຮງຮຽນຂັ້ນສູງທີ່ສຳຄັນກໍ່ສ້າງທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການ 211ຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ພ້ອມທັງ ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລອັນສຳຄັນໂດຍຂຶ້ນກັບແຂວງຈ່ຽງຊູ ສປ ຈີນ, ຊຶ່ງໃນອະດິດຊື່ວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລຕົ່ງວູ້ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1900. ໃນໄລຍະໜຶ່ງຮ້ອຍສິບກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈຮົ່ມຢູ່ພາຍໃຕ້ພາກພື້ນຂອງແມ່ນໍ້າຢ້າງຊີກ້ຽງ ນຳການສະແຫວຫາວັດທະນາທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ສືບທອດຄຳຂວັນຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຮຽກວ່າ ຫຼໍ່ລ້ຽງຕົນແຫ່ງຍຸຕິທຳຂອງຟ້າດິນ ສ້າງມະນຸດທີ່ເປັນສົມບູນແບບ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນການສ້າງໂຮງຮຽນທີ່ມີສີສັນສະເພາະ ແລະ ມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ຊຶ່ງປະກົດມີບັນດາສາດສະດາຈານໃຫຍ່ໃນວົງການແຫ່ງຄວາມຮູ້, ບຸກຄະລາກອນທີ່ເກັ່ງກ້າ ແລະ ຜູ່ບໍລິຫານລັດທີ່ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ອັນໄດ້ບັນທຶກເຂົ້າໃນປະຫວັດສາດແຫ່ງການສຶກສາຂັ້ນສູງຂອງ ສປ ຈີນ ຢ່າງຈະແຈ້ງ  ແລະ ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມ.

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ສະແຫວງຫາຄວາມເປັນຈິງເພື່ອປະດິດສ້າງໃໝ່: ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກທຸກວົງການຂອງສັງຄົມ ທາງໂຮງຮຽນພະຍາຍາມການກໍ່ສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລລະດັບສູງຄື: ຊັ້ນນຳໃນປະເທດ ຊື່ສຽງໂດດດັງໃນສາກົນ ຊຶ່ງບັນດາວຽກງານມີຄວາມຄຶບໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ໃນໄລຍະໃໝ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ ຍຶດຖືການສຶກສາມະນຸດເປັນພື້ນຖານ,ວິຊາການເປັນວິນຍານ, ອາຈານໃຫຍ່ເປັນໜ້າ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນຫຼັກ, ຍຶດໝັ້ນເສັ້ນທາງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕົ້າໂຮມຜູ່ດີຄົນເກັ່ງ ແລະ ເອົາການຝຶກສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ດີເດັ່ນ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ສຶບທອດວັດທະນາທຳ ກັບ ນະວັດຕະກຳ, ການບໍລິການໃຫ້ສັງຄົມໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນ ຖືເປັນພາລະ,ໜ້າທີ່ ແລະ ວຽກງານທີ່ພວກເຮົາຫຼົງລຶມບໍ່ໄດ້ ກ້າວຂຶ້ນຈອມພູແຫ່ງຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ຈິດໃຈຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຊຶ່ງບໍລິການໃຫ້ແກ່ປະຊາທິປະໄຕ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານວັດທະນະທຳ.

ການສຶບຕໍ່ກັນໄປ ປະເຊີນໜ້າກັບອະນາຄົດ: ພາຍໃຕ້ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ

ແລະ ການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາຂັ້ນສູງຂອງລັດ ຊຶ່ງມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈຢືນຢູ່ຈຸດພິກັດໃໝ່ຂອງຍຸກສະໄໝ ປະສົມ ລະຫວ່າງ ຄວາມສະຫຼາດອັນເປັນ     ວັດທະນະທຳທີ່ທັນສະໄໝຂອງທາງພາກຕາເວັນຕົກ ກັບ ຈຸດເດັ່ນຂອງ ວັດທະນະທຳທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງ ສປ ຈີນ ສະຫຼຸບສັງລວມປະສົບການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຮ້ອຍປີທີ່ຜ່ານມາ ສ້າງແຜນຜັງພັດທະນາໃນອານາຄົດໂດຍໃຊ້ແນວຄິດວິທະຍາສາດ ເພີ້ມທະວີອີກກ້າວໜຶ່ງ ເພື່ອຝຶກສ້າງຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທີ່ແນວຄິດປະດິດສ້າງແບບທັງດັງທັງມີຫຼັກວິຊາການ ຄົ້ນຫາລະບອບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະໄໝປັດຈຸບັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ປະດິດສ້າງວັດທະນະທຳແບບໃໝ່ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອຍົກລະດັບ ເຜີຍແຜ່ຜົນສະທ້ອນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນທຸ້ມເທ່ສະຕິປັນຍາໃໝ່ ແລະ ເຫື່ອແຮງໃຫ້ແກ່ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປັນສີວິໄລຂອງມວນມະນຸດ.

ສາຍຝົນໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ຫຼໍ່ລ້ຽງດວງມະລາທັງຫຼາຍ, ສາຍນໍ້າລຳເຊ ຫຼໍ່ລ້ຽງເຂົ້ານາ, ມີລົມພັດມາຈາກໃຕ້ ເບ້ຍໄມ້ໃໝ່ເລີ້ມແຕກໜໍ່ປີກ. ອາບໃນບັນຍາກາດຂອງສະໄໝໃໝ່ ຕີນຢຽບຕາມບາດກ້າວທີ່ກົມກຽວກັນ ເອົາປະຫວັດສາດທີ່ໂດດເດັ່ນ ບັນທຶກໃສ່ປື້ມໄວ້, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີໝັ້ນໃຈຍິ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອກ້າວຂ້າມອີກບາດກ້າວໃໝ່. ຕົ້ນໄມ້ສິບປີໄດ້ຮັບພາລະທີ່ໜັກ, ຄົນໃນຮ້ອຍປີເສັ້ນທາງຍັງຍາວໄກ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ພະຍາຍາມ ກໍ່ສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີສີສັນເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ສຳຄັນ, ຫຼາຍພາກວິຊາຮຽນປະສານສົມທົບຂະຫຍາຍຕົວແບບຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສາຂັ້ນສູງຂອງປະເທດຊາດ.

 


ເຊື່ອມຕໍ່ ພາຍນອກ: ມະຫາວິທະຍາໄລຢຸ່ຈີນ     ສວນອຸທະຍານຊູໂຈ     ເວັບໄຊທີ່ມີຊື່ສຽງ     ຄົ້ນຫາ     ຊອບແວ
ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ ມຊລ: ໜ້າຫຼັກມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ     ບົດຄວາມມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ     ລົງທະບຽນເຂົ້າໃນເວັບໄຊ     ອີເມວ     ສະໝຸດໜ້າຄໍາມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ
ສູນອິນເຕີເນັດ     ຫ້ອງການບໍລິຫານການສຶກສາ     ຫ້ອງການນັກສຶກສາ     ຫໍສະໝຸດ     ຫໍພິພິດທະພັນ     ຫ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນ     ສະຖາບັນເສດຖະສາດ

Copyright © 老挝苏州大学 2009.1, All Rights Reserved 苏州市十梓街1号 组织策划:老挝苏州大学办公室
推荐使用IE7.0以上浏览器,1024*768分辨率访问本网站