ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2011,ຊຶ່ງແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທໍ າອິດທ່ີເປັນການລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະເທດ,ໂດຍໄດ້ຮັບກ ານອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ...
more
站内搜索

ຕິດຕໍ່


§ທີ່່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ, ຫນ່ວຍ 24, ເຮືອນເລກທີ່108 ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

§ເບີໂທຕິ່ຕໍ່00856-21-563060021-563062

§ເບີໂທລະສັບ:020-29249888,020-22302626

§ແຟັກ:00856-21-563062

§ອີເມວlaowo@suda.edu.cn;

§ເວັບໄຊhttp://www.laowosuda.edu.la(ສປປ ລາວ)      http://laowo.suda.edu.cn(ສປ ຈີນ)


ເຊື່ອມຕໍ່ ພາຍນອກ: ມະຫາວິທະຍາໄລຢຸ່ຈີນ     ສວນອຸທະຍານຊູໂຈ     ເວັບໄຊທີ່ມີຊື່ສຽງ     ຄົ້ນຫາ     ຊອບແວ
ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ ມຊລ: ໜ້າຫຼັກມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ     ບົດຄວາມມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ     ລົງທະບຽນເຂົ້າໃນເວັບໄຊ     ອີເມວ     ສະໝຸດໜ້າຄໍາມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈ
ສູນອິນເຕີເນັດ     ຫ້ອງການບໍລິຫານການສຶກສາ     ຫ້ອງການນັກສຶກສາ     ຫໍສະໝຸດ     ຫໍພິພິດທະພັນ     ຫ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນ     ສະຖາບັນເສດຖະສາດ

Copyright © 老挝苏州大学 2009.1, All Rights Reserved 苏州市十梓街1号 组织策划:老挝苏州大学办公室
推荐使用IE7.0以上浏览器,1024*768分辨率访问本网站