ໃນວັນທີ 9 ເດືອນມັງກອນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ພາຍໄຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ,ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ລາວ ໄດ້ຈັດການສອບເສັງວັດລະດັບພາສາຈີນ (HSK)ຄັ້ງທຳອິດຂອງປີ2021 ຂຶ້ນຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ໃນການສອບເສັງວັດລະດັບພາສາຄັ້ງນີ້ມີການເສັງລະດັບHSK3ເຖິງHSK6ລວມມີທັງໝົດມີ 4 ລະດັບ, ໄດ້ມີນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງທັງໝົດ ຈໍານວນ 327 ຄົນ,ໂດຍໄດ້ເປັນສອງຄາບເຊົ້າ-ແລງ ທັງໝົດມີ 18 ຫ້ອງສອບເສັງ.

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍຸດຕິທຳໃນການສອບເສັງ, ຕາມທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ ກ່ອນການສອບເສັງທຸກໆຄັ້ງແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອາຈານຍາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຍາມຫ້ອງສອບເສັງກ່ອນ, ເຊິ່ງເນັ້ນຫນັກແລະ ອ່ານກົດລະບຽບຫ້ອງເສັງ, ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນໃນການສອບເສັງຄັ້ງທີ່ຜ່ານໆມາ ເຊັ່ນຂໍ້ມູນຜູ້ສອບເສັງມີການຜິດພາດ, ການລືມເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ແລະ ອື່ນໆ. ສະພາບໃນພາຍຫ້ອງສອບເສັງ,ອາຈານຍາມຫ້ອງເສັງແຕ່ລະທ່ານ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ເຂັ້ມງວດ,ໄດ້ກວດສອບຂໍ້ມູນຜູ້ສອບເສັງຢ່າງລະອຽດ, ໄດ້ຕິດຕັ້ງກ້ອງບັນທຶກຢ່າງພຽບພ້ອມ,ການສອບເສັງໃນແຕ່ລະຫ້ອງ ໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມຂັ້ນຕອນ ຢ່າງຖືກລະບຽບຫຼັກການ.

ໃນການສອບເສັງຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ຜ້າປິດປາກ-ດັງໃຫ້ແກ່ອາຈານຍາມຫ້ອງເສັງນໍາອີກ. ຍ້ານການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະສະໜັບສະໜູນຈາກຄະນະກໍາມະການທຸກທ່ານ, ເຮັດໃຫ້ການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ.