ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 首页  ກ່ຽວກັບ ມຊລ  ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ລາວ ແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ໄດ້ຮັບການອານຸມັດຈາກລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານຈີນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ສປ ຈີນ ທີ່ໄດ້ເປີດສອນລະບົບເຕັມເວລາ ແລະ ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແບບລວມສູນ ທີ່ສາມາດເປີດສອນໄດ້ໃນຫຼາຍສາຂາວິຊາ ທັງລະດັບ ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ລາວ ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທໍາອິດຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຢູ່ນະຄອນລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ແລະ ກໍເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທໍາອິດຂອງຈີນ ທີ່ລັດຖະບານຈີນໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງສາຂາຢູ່ຕ່າງ ປະເທດ.

ໃນປີ 2003 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບໂອກາດເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານມະຫາກໍາກິລາຊີເກມ ຄັ້ງທີ 25 ປະຈໍາປີ 2009, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ສາມາດດໍາເນີນໄປໄດ້ຕາມກໍານົດຄາດໝາຍ, ທັງສອງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ຈີນ ໄດ້ຮ່ວມປຶກສາຫາລືນໍາກັນ, ໃນນັ້ນລັດຖະບານຈີນເຫັນດີ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວ ໃນການລົງທຶນກໍ່ສ້າງສະໜາມກິລາແບບຄົບວົງຈອນ ພ້ອມທັງສະໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຢ່າງພຽງພໍ.

ພາຍໄຕ້ການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງ ພະນະທ່ານ ຫູຈິນທາວ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປ ຈີນ ແລະ ພະນະທ່ານ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໃນຄັ້ງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2006, ທະນາ ຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມເຊັນຂອບສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍສ້າງສະໜາມກິລາຊີເກມ ຄັ້ງທີ 25. ທັງນີ້, ເພື່ອເປັນການທົດແທນມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະໜາມກິລາ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຫັນດີມອບພື້ນທີ່ດິນໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 1000 ເຮັກຕາ ໃຫ້ແກ່ຝ່າຍຈີນ ເພື່ອພັດທະນາເປັນຕົວເມືອງໃໝ່ ວຽງຈັນ.

ເພື່ອຕອບຮັບຕາມຄໍາເຊີນຂອງທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນ, ສວນອຸດສະຫະກໍາ ຊູໂຈ (Suzhou Industrial Park)ເຫັນດີເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຄງການຕົວເມືອງໃໝ່ ວຽງຈັນ, ໂດຍທະນາຄານຍັງເຫັນດີຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ. ອີງຕາມອົງປະກອບທາງດ້ານແຜນຜັງຂອງຕົວເມືອງໃໝ່ ແລະ ການພັດທະນາແບບກວມລວມ, ສວນອຸດສະຫະກໍາ ຊູໂຈ ຄິດວ່າ ຈໍາຕ້ອງໄດ້ມີສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນເຂດຕົວເມືອງໃໝ່ດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງນັ້ນ, ສວນອຸດສະຫະກໍາ ຊູໂຈ ຈິ່ງໄດ້ເຊື້ອເຊີນເອົາມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ໃຫ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນໍາກັນ. ຍ້ອນວິໄສທັດການພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ກ້າວສູ່ສາກົນ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລລະດັບສູງ ທີ່ຈັດຢູ່ໃນແຖວໜ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໃນສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ໄດ້ຕອບຮັບການເຊື້ອເຊີນຂອງ ສວນອຸດສະຫະກໍາ ຊູໂຈ ທັນທີ, ການຕັດສິນໃຈກ້າວອອກສູ່ຕ່າງປະເທດ, ການສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ລາວ, ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທໍາອິດຂອງ ສປ ຈີນ ທີ່ກ້າວອອກໄປສ້າງຕັ້ງສາຂາຢູ່ຕ່າງປະເທດ.